Deep View

Deep View 16.0

Miễn phí
Enables shared viewing and publishing of designs
Người dùng đánh giá
3.3  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
16.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Right Hemisphere
Create a shared environment for working on a project design of any type without having to refer to specific skills and equipment. It provides visualization and description of 2D and 3D objects from different engineering systems. Joint publishing and markup are among the available options.
Deep View hiệu lực miễn phí phân phối chất tinh vi xem, cộng tác, và xuất bản và mark-lên khả năng cho mọi người ở phi thuyền enterprise. Với Deep View, người có thể dễ dàng dùng 2D và 3D sản phẩm thông tin mà không biết kỹ sư thiết kế hệ thống hay nhờ họ giúp đỡ để truy cập thiết kế nội dung.
Thông tin được cập nhật vào: